Interesting Facts Jar of Quotes Old Quotes Sendable Quotes Rate a Quote Lyrics Explained Bookmark Quotes Lyrics as Quotes Quotes Codex

Nasimula lahat sa ‘di sinasdya Hanggang nagmahalan nang ‘di alam ang tunay na dahilan ‘Di makalimutan no'ng tayo'y nagsumpaan Nangako sa isa't-isa na kailanma'y ‘di maghihiwalay

Nasimula lahat sa ‘di sinasdya Hanggang nagmahalan nang ‘di alam ang tunay na dahilan ‘Di makalimutan no'ng tayo'y nagsumpaan Nangako sa isa't-isa na kailanma'y ‘di maghihiwalay
From Sana by Maldita